rijppaert peeters logo

Komkommertijd? Vernieuwde Arbowet!

De formatiegesprekken liggen stil, de arbeidswetgeving niet. Ondanks het feit dat diverse wetsvoorstellen controversieel zijn verklaard, zijn er toch een aantal zaken waar u tijdens de zomerperiode uw aandacht op kunt richten. Zo is 1 juli 2017 de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet, … Lees meer

De aanbiedingsplicht in de statuten van een BV

Bij de oprichting van een besloten vennootschap kan er een blokkeringsregeling worden opgenomen in de statuten. Hoewel het opnemen van een blokkeringsregeling sinds de invoering van het nieuwe BV-recht niet meer verplicht is, wordt in de meeste gevallen nog een … Lees meer

Ladder voor duurzame verstedelijking

Nieuwe stedelijke ontwikkelingen, zoals bedrijventerreinen, woonwijken, maar ook hotels, ziekenhuizen en recreatieparken kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor de omgeving. Daarom is het noodzakelijk dat in een bestemmingsplan, maar ook in een inpassingsplan of bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor … Lees meer

Vernieuwd model huurovereenkomst woonruimte ROZ

Recent heeft de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ)* een nieuw model voor de huurovereenkomst van woonruimte gepubliceerd. Wat is nieuw in de model huurovereenkomst? De model huurovereenkomst is op veel punten gewijzigd. Eén van de belangrijkste wijzigingen houdt verband met … Lees meer

WIJZIGING WETSVOORSTEL PARTNERALIMENTATIE

Al enige tijd wordt gepleit voor modernisering van het partneralimentatierecht. Desondanks zijn vele wetsvoorstellen omtrent dit onderwerp gesneuveld. Toch hebben D66, PvdA en VVD het aangedurfd om op 19 juni 2015 een nieuw wetsvoorstel in te dienen bij de Tweede … Lees meer