rijppaert peeters logo

Vernieuwd model huurovereenkomst woonruimte ROZ

Recent heeft de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ)* een nieuw model voor de huurovereenkomst van woonruimte gepubliceerd. Wat is nieuw in de model huurovereenkomst? De model huurovereenkomst is op veel punten gewijzigd. Eén van de belangrijkste wijzigingen houdt verband met … Lees meer

WIJZIGING WETSVOORSTEL PARTNERALIMENTATIE

Al enige tijd wordt gepleit voor modernisering van het partneralimentatierecht. Desondanks zijn vele wetsvoorstellen omtrent dit onderwerp gesneuveld. Toch hebben D66, PvdA en VVD het aangedurfd om op 19 juni 2015 een nieuw wetsvoorstel in te dienen bij de Tweede … Lees meer

CO-OUDERSCHAP: HOE WERKT HET?

Het aantal gescheiden ouders met een co-ouderschapsregeling neemt toe. Steeds vaker kiezen ouders ervoor om na de scheiding de zorg- en opvoedingstaken min of meer gelijk te verdelen. Misverstand over co-ouderschap Als één van de ouders een co-ouderschapsregeling wil dan … Lees meer

Landjepik loont?!

Landjepik, of beter de verkrijging van een onroerende zaak door ‘bevrijdende verjaring’ is onder omstandigheden mogelijk. Hieraan zitten wel juridische haken en ogen. De verkrijging door bevrijdende verjaring is geregeld in artikel 3:105 van het burgerlijk Wetboek: “Hij die een goed … Lees meer

De volmacht (van uw advocaat)

Rechtshandelingen kunnen niet alleen door de partijen zelf verricht worden, maar ook in naam van een ander met gebruik van een zogeheten ‘volmacht’. Volmacht Een volmacht is de bevoegdheid die de volmachtgever (‘de achterman’) verleent aan de ander (‘de gevolmachtigde’) … Lees meer